VENTILATION I BØRNEHAVER OG VUGGESTUER

VENTILATION I BØRNEHAVER OG VUGGESTUER

  1. Hvorfor er mangelen på mekanisk ventilation farlig i børnehaver og vuggestuer?
  2. Der er ikke mekanisk ventilation i de fleste børnehaver og vuggestuer.
  3. Frisk luft i børnehaver og vuggestuer er ikke luksus, det er en nødvendighed.
  4. Hvordan arrangerer man ventilation i børnehaver og vuggestuer?
  5. Ind- og udstrømningsventilation med varmerekuperation.

Børn er mere modtagelige overfor ydre påvirkninger og reagerer hurtigere på ubehagelige forhold. Førsteprioriteten er et sundt indeklima i børnehaver og vuggestuer.

Børn er mere modtagelige overfor ydre påvirkninger og reagerer hurtigere på ubehagelige forhold. Førsteprioriteten er et sundt indeklima i børnehaver og vuggestuer.

Hvorfor er mangel på mekanisk ventilation farligt i børnehaver og vuggestuer?

Luftudskiftningen i børnehaver og vuggestuer er langt fra normal. Som regel er luftudskifningen fem gange lavere end det nødvendige. For at kompensere for dette, er medarbejderne nødt til at åbne vinduerne. Som konsekvens mistes der dyrbar varme. Rent faktisk spilder man penge på ekstra opvarmning.

Det er grunden til, at eksperter anser mangelen på ventilation for at være den største ulempe i børnehaver og vuggestuer. Som resultat kommer der kondens på ruderne og skimmelsvamp på væggene. Det fører til skader på bygningerne og truer børnenes helbred.

boy-asleepl.jpg

• Mangel på frisk luft fører til hyppigere sygdom hos børnene og forværrer symptomerne på kronisk allergi.

• Uden tilstrækkelig ventilation vil virus der kommer indenfor spredes og smitte fra et barn til et andet.

• I indelukkede rum vil iltmængden gradvis falde, hvilket også svækker børns immunforsvar i perioder med sygdomsepidemi.

• Som et alternativ til manglende ventilation, skaber åbne vinduer træk der også er skadeligt for helbredet.

• Børn udvikler sig langsommere, bliver trætte og ofte apatiske i rum uden tilstrækkelig ventilation.

• Træthedsyndromet kan udvikle sig.

Der er ingen mekanisk ventilation i de fleste børnehaver og vuggestuer.

I følge statens bygningsreglement for børnehaver og vuggestuer Kapitel 22 § 447, skal der være mekanisk ventilation med varmerekuperation i børnehaver og vuggestuer. Anvendes et andet system, skal det kunne opfylde de samme krav.

kindergarten_norms_prana1.jpg
kindergarten_norms_prana2.jpg

Men i de fleste børnehaver og vuggestuer er der ikke tilstrækkelig ventilation, hvilket betyder et øget sygefravær blandt børnene. Den manglende ventilation skyldes, at de fleste bygninger er af ældre dato og ikke lever op til bygningsreglementet. Der monteres termovinduer som bremser den naturlige ventilation. Derfor er der ingen vej udenom mekanisk ventilation.

Frisk luft i børnehaver og vuggestuer er ikke luksus, det er en nødvendighed

Da børnehaver og vuggestuer har store rum med et stort antal personer, bør ventilation være obligatorisk. Naturlig ventilation vil ikke være tilstrækkelig. Centrale udtrækskanaler og åbne vinduer er ikke nok.

Ind- og udstrømnings-ventilation findes ofte kun i køkkener, toiletrum og vaskerum.

Hvordan arrangerer man ventilation i børnehaver og vuggestuer?

  1. Før man beslutter sig for at købe en rekuperator, er det allerførst vigtigt at overveje typen af ventilation. Rummets funktion er vigtig for beslutningen. Er det et soverum, et legerum, et køkken, en garderobe eller et toiletrum? Det er desuden uhyre vigtigt at vide hvor børnene opholder sig og hvor længe.
  2. Mængden af luft der bør udskiftes pr time i institutionen beregnes ud fra rummenes størrelse. Størrelsen i kubikmeter ganges derefter med en særlig koefficient som findes i bygningsreglementet.

S*h*k = m3/t

Hvis et legerum fx har et areal på 50m2 og en loftshøjde på 3m, så er det nødvendigt at tilføre 225 m3 frisk luft i timen.

kindergarten_prana3-dk.jpg
3. Det er ikke lovligt at installere luftkanaler som forbinder de forskellige rum, fx sove- og legerum.

Ind- og udstrømningsventilation med varmerekuperation.

Funktionen af et ventilationssystem i vuggestuer og børnehaver bør effektivt udskifte den nødvendige mængde forurenet luft med frisk luft. Ventilationen kan være udstrømning (kan kun fungere med ikke for tæt lukkede vinduer) eller ind- og udstrømning. I sidste tilfælde vil designet af ventilation og opvarmning ofte udarbejdes med varmerekuperation som en mulighed. Den varme udstrømningsluft strømmer langs indstrømningskanalen og overfører det meste af varmen. Her er ikke mindst kvaliteten af varmeveksleren vigtig. De bedste er enten en skiveformet eller en kobber-varmeveksler.

Specialister anbefaler at installere rekuperatorer som den mest energibesparende løsning i ventilation. Der er ingen tvivl om, at et ventilationssystem er en strategisk beslutning. Det er nødvendigt først at designe det, derefter at købe rekuperatorer og endeligt at installere systemet. Imidlertid vil rekuperatorernes fordele stå klart allerede efter det først års anvendelse. Der er altid frisk luft i lokalerne, varmetabet falder betydeligt og børnene har et meget mindre sygefravær selv under epidemier.

Hvorfor skal du bestille fra os:


Servicepakke: Vi designer, producerer, installerer.

Brug af moderne teknologi og innovativ udvikling.

Det bedste pris-kvalitet forhold

Garanti- og eftergaranti support service

Kvalitetssikring: CE certifikat, internationale patenter.

15 års erfaring.

Hver model er testet i vores eget klimalaboratorium.

Individuel kundetilgang.