Ventilation på skoler

Skolebygninger indeholder lokaler af forskellig størrelse og funktion: klasserum, gymnastiksale, kantiner, laboratorier, computerrum mm. Hvert rum stiller sine egne krav med hensyn til luftudskiftning og ventilation.

pre-school.jpg

Ventilationskrav i skoler

I klasserum er normen 16 m3/t pr elev. I laboratorier og klasserum med computerudstyr kræves der 20 m3 forsyning af frisk luft pr time for hver person. Og i gymnastiksale og kantiner mindst 50 m3/h. De optimale indeklima-parametre er 16-220C lufttemperatur, 30-60% luftfugtighed maksimalt 1l/m3 af CO2.

school_mind_prana.jpg

Hvis luftudskiftningen er utilstrækkelig kan det true børnenes sundhed at opholde sig i sådan et rum.

Hvis luftudskiftningen er utilstrækkelig kan det true børnenes sundhed at opholde sig i sådan et rum. De kan få koncentrationsbesvær, nedsat velvære, allergi kan opstå og de vil lettere kunne blive syge på grund af et svækket immunforsvar. At åbne vinduerne løser ikke problemet, fordi der opstår træk og om vinteren mistes dyrbar varme.

slepp_cather_prana.jpg

Kravene til ventilation i skoler

Vil man have det bedste ventilationssystem i uddannelsesinstitutioner, skal man sørge for mekanisk ind- og udstrømning, da naturlig ventilation ikke er nok pga termovinduer. For at opnå en positiv balance må udstrømningsraten være lavere end indstrømningsraten.

Installér separate mekaniske udstrømnings-ventilatiorer i toiletrum og i rum med lokale udluftningskanaler som kemilaboratorier med stinkskabe, værksteder med elværktøjer osv.

Separate ventilationssystemer må installeres i køkkener, opvaske- og toiletrum. Ventilationen i kantiner og spiserum skal udarbejdes i overensstemmelse med reglerne for offentlige kantiner og catering.


Hvilket ventilationssystem skal man vælge?


I skoler er det nødvendigt at installere ind- og udstrømningsventilation med varmegenvinding (rekuperation). Sådanne enheder har to ventilatorer på hver side, der roterer i modsat retning. Som resultat får vi ind- og udstrømning af luft i forskellige kanaler og i modsat retning. Takket være varmeveksleren overfører udstrømningsluften sin varme til indstrømningsluften. Det kaldes rekuperation. På den måde får vi frisk luft udefra, der er varmet op til rumtemperatur. Eksperter anbefaler anskaffelsen af rekuperatorer, hvor man først har aftalt med eksperter hvilke modeller det skal være, og antallet af installationer som er nødvendige for hvert skolelokale.

En rekuperator er en innovativ løsning til ventilation

Når man vælger konventionel ventilation, bør man tænke på, at rummene vil blive betydeligt koldere om vinteren. Derfor vil ventilationen kræve ekstra varmeressurcer. Hvis man installerer et ventilationssystem med vamerekuperation, vil man derimod bevare varmen indendørs uden at stoppe forsyningen af frisk luft.

Det er også vigtigt at bemærke, at når man fjerner den gamle luft fra rummet så fjernes overskydende fugt, hvilket er den største fjende for alle bygninger. På grund af for høj luftfugtighed vil der komme mug og skimmelsvamp på væggene samt kondens på ruderne. Kun tilstrækkelig ventilation kan effektivt forhindre sådanne problemer.

Hvis det ikke er økonomisk muligt for en privat uddannelsesinstitution selv at købe en rekuperator, så er der tilskuds-muligheder fx gennem Bygningspuljen eller forskellige fonde.

scheme-for-site_ru_new_01-2-dk.jpg

Hvorfor skal du bestille fra os:


Servicepakke: Vi designer, producerer, installerer.

Brug af moderne teknologi og innovativ udvikling.

Det bedste pris-kvalitet forhold

Garanti- og eftergaranti support service

Kvalitetssikring: CE certifikat, internationale patenter.

15 års erfaring.

Hver model er testet i vores eget klimalaboratorium.

Individuel kundetilgang.