VENTILATION I EN FRISØR- ELLER SKØNHEDSSALON

VENTILATION I EN FRISØR- ELLER SKØNHEDSSALON

 1. Hvorfor er ventilation så vigtigt hos frisører?
 2. Hvilken ventilation er bedst til en skønhedssalon?
 3. Naturlig ventilation i en skønhedssalon.
 4. Mekanisk ventilation: indstrømning, reversibel samt ind- og udstrømningsinstallationer.
 5. Design af ventilationssystemet i en skønhedssalon.

Ejer du en frisørsalon og ønsker du succes, så skal du først og fremmest sørge for, at kunderne får en positiv oplevelse og at arbejdsmiljøet er sundt for dine medarbejdere.

Et sundt indeklima i lokalerne er et obligatorisk trin imod forretningssucces.

Kun tilstrækkelig ventilation kan give optimal luftudskiftning og skabe et komfortabelt indeklima i din frisørsalon. Ikke kun kunderne vil blive tilfredse med indeklimaet og servicen, men dine medarbejdere vil desuden arbejde mere effektivt .

Hvorfor er ventilation så vigtigt hos frisører?

Alle hårplejeprodukter, hårfarve, neglelak, gel til manicure osv indeholder en række kemiske stoffer, hvor dampene kan påvirke helbredet hos kunder og medarbejdere. Er luftudskiftningen ikke tilstrækkelig, vokser mængden af skadelige luftpartikler. Disse dampe kan give svimmelhed, kvalme, allergi eller andre alvorlige lidelser.

spa salon2 DK

Også lokalerne kan tage skade af utilstrækkelig ventilation: Fugtigheden bliver inden døre, vinduerne får kondens, mug og skimmelsvamp opstår. Man har dokumenteret, at det er nødvendigt at renovere lokaler ti gange oftere og somme tider lave større reparationer, hvis ikke der er tilstrækkelige ventilation.

Hvilken ventilation er bedst til en skønhedssalon?

Et af de første trin vil være at vælge det korrekte ventilationssystem til din salon.
Ventilationen i en frisørsalon kan være én ud af to typer:

 • Naturlig
 • Mekanisk

Naturlig ventilation i en skønhedssalon.

Naturlig ventilation er, når frisk luft kommer ind via utætheder i vinduer, døre og vægge. Megt ofte bliver vinduer og døre åbnet for at skabe ventilation i frisørsaloner. Som resultat kan flere problemer opstå.

 1. Der er risiko for, at kunder og medarbejdere bliver forkølede.
 2. Om vinteren bruger man mange flere penge på opvarmning og om sommeren flere penge på air condition.
 3. De fleste moderne butikslokaler er ret lufttætte (termovinduer og -døre, vægisolering osv). Det er grunden til, at naturlig ventilation næsten er en umulighed.

Mekanisk ventilation: indstrømning, reversibel samt ind- og udstrømnings-installationer.

Mekanisk ventilation er ventilation med særlige installationer. Der er forskellige typer af ventilation med forskellige funktionsprincipper: indstrømning, reversibel samt ind- og udstrømning.

Indstrømningsventilation er designet til forsyning af frisk luft, men det fungerer kun effektivt i små lokaler. I dette tilfælde er det vigtigt, at alle udluftningskanaler fungerer og har nok kapacitet. For en frisør er det ikke et særlig godt valg, da fokus bør ligge på at fjerne gammel luft og dampe fra kemiske stoffer.

Princippet i reversibel ventilation er følgende: Det fungerer skiftevis med ind- og udstrømning. Det betyder, at man for samtidigt at kunne få frisk luft og fjernet gammel luft må have mindst to installationer i lokalet. Har man kun én installation og skifter mellem ind- og udstrømning (automatisk eller manuelt), bliver fugten ikke fjernet fra lokalet og dette er et af hovedmålene med ventilation. Ved udstrømningen vil fugten akkumuleres inde i varmeveksleren, og returnerer til lokalet med indstrømningsluften. Desuden har sådanne reversible installationer som regel en lavere effektivitetsfaktor selvom producenterne angiver den op til 91%. Imidlertid gælder dette tal kun, når ventilatoren opererer på sit højeste.

Et ind- og udstrømningssystem (link til produktlinjerne) er den bedste type ventilation til beboelses- og forretningslokaler. I skønhedssaloner fungerer disse installationer effektivt med samtidig ind- og udstrømning, uden at lufstrømmene blandes. Hvis du mener at ventilation skal være energieffektiv, er det nødvendigt at overveje ind- og udstrømningsventilation med varme-rekuperation.

pranamotazh2 DK

Princippet i dette system er følgende: Den varme udstrømningsluft opvarmer den kolde indstrømningsluft via en kobber-varmeveksler. Da luften strømmer samtidigt gennem adskilte kanaler, foregår varmevekslingen hele tiden og derfor er effektivitetsfaktoren konstant. Denne type ventilation reducerer energi-omkostningerne. Om vinteren behøver man ikke at åbne vinduerne for at få frisk luft og dermed miste varme. Om sommeren vil lokalet være afkølet.

pranamotazh2 DK

 

Design af ventilationssystemet i en skønhedssalon.

Hovedopgaven for ventilation i en skønhedssalon er forsyning af tilstrækkelig frisk luft, bortskaffelse af gammel luft og regulering af luftfugtigheden. Så snart du har valgt den rette type ventilationssystem, må du tage stilling til systemets design.

Gå ikke i panik hvis du ikke har prøvet dette før. Vores højt professionelle eksperter i ventilation vil hjælpe dig med at finde den optimale løsning for det bedste resultat.

Når man designer et ventilationssystem i en skønhedssalon er det vigtig at overveje følgende:

 • Lokalernes layout (areal, belysning, antal rum og deres funktion)
 • Antal medarbejdere og kunder
 • Arbejdsudstyr i lokalerne (føntørrere, tørreudstyr, lamper osv)
 • Allerførst er det nødvendigt at se på arealet og på salonens beliggenhed.

Hvis din salon fx ligger i gadeplan, vil der uvægerligt komme fugtighed, og selv mug og skimmel kan opstå uden cirkulation af frisk luft."

Det er desuden nødvendigt at se på lokalernes layout og deres funktion, for at undgå cirkulation af dampe mellem dem og opkoncentration af skadelige stoffer (neglelak, hårfarve, olier osv) i toiletrum, kontorer, venteværelser mv.

Den næste vigtige faktor er antallet af medarbejdere. Det vil hjælpe dig med at vælge et system med nok kapacitet og dermed tilstrækkelig luftudskiftning.

Du må desuden se på listen over den service du tilbyder. For en frisør er det vigtigt at have et system med kraftig luftudsugning og for et solarium er forsyningen af frisk luft vigtig.
I overensstemmelse med bygnings-reglementet kan størrelsen af luftudskiftningen i frisørsaloner udregnes ud fra lokalernes areal ganget med højden som så igen ganges med en faktor givet af byggemyndighederne.

S*h*k,, hvor k er faktoren givet af byggemyndighederne .

Antal arbejdsstationer

Faktor

1-2

1

3-5

2

>5

3

Vi anbefaler desuden at vælge et system, hvor installeringen ikke ødelægger salonens interiør. Det er især vigtigt, hvis du lejer lokalerne. Hvorfor skal du have ekstra udgifter, når du kan få installeret en ind- og udstrømningsventilator på to timer uden at ødelægge lokalet?

spa_salon13_min.jpg